Gertrudis Cultuurstichting

De Gertrudiskerk kent een roerige geschiedenis van uitbreidingen, verwoestingen en wederopbouwperiodes, die sinds de 14e eeuw hun sporen hebben nagelaten. De wordingsgeschiedenis van stad en land en de politieke en religieuze verwikkelingen van vele eeuwen zijn eruit af te lezen. Het interieur herbergt grafmonumenten, schilderijen, een grote collectie Vlaams houtsnijwerk vanaf de 17e eeuw en drie monumentale historische orgels, waaronder het beroemde Ibach-orgel. Er vinden wisselende exposities plaats en er is een permanente tentoonstelling van kerkschatten met kunstvoorwerpen uit de rooms-katholieke, lutherse en protestantse traditie.

De Gertrudis Cultuurstichting ondersteunt mede de verwerving, instandhouding en restauratie van de orgels en andere voortbrengselen van ambacht en kunst die daar in gebruik zijn.
Rondom het muzikale en materiële erfgoed organiseert de Gertrudis Cultuurstichting concerten, lezingen en educatieve projecten, zoals symposia, demonstraties en rondleidingen. De stichting bevordert muziekhistorisch onderzoek ten behoeve van de uitvoeringspraktijk ter plaatse en kunsthistorisch onderzoek om kennis te verwerven omtrent het aanwezige kunstbezit en de vervaardigers daarvan. Er wordt gestreefd naar een dagelijkse openstelling van het kerkgebouw, ook in de winterperiode, en het tot stand komen van aanvullende bezoekersdocumentatie op het gebied van de architectuur, het kerkelijk en kunsthistorisch erfgoed en het immateriële erfgoed van rituelen en symboliek, en natuurlijk de muzikale tradities.
De bestuursleden en adviseurs van de stichting hebben een professionele achtergrond op het gebied van kunst, cultuur en bestuur. Zij werken op allerlei niveaus samen met een groot aantal andere organisaties binnen en buiten de stad, zoals de Gemeente Bergen op Zoom, de Lievevrouweparochie, de Stichting Restauratie en de Vrienden van het Ibach-orgel, de Geschiedkundige Kring en de School voor Geschiedenis, Hortus Musicus Religiosus, concertorganisatie Brabants Volkoren, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Brabant, de Stichting Bezichtiging Monumenten, de Stadsbeiaardier, de werkgroepen voor orgelconcerten en zaterdagmiddagrecitals, het West-Brabants Archief en het Cultuurbedrijf.

RSIN nummer: 8186.37.481

Bestuurssamenstelling:

K.H.G.J. Damveld, voorzitter

J.M.A. van Rijn, secretaris / penningmeester

J.J.C. Suijkerbuijk

J.H.F. Bos

Adviseurs: H. Smout en J. den Engelsman

Beloningsbeleid: De bestuurders en adviseurs genieten geen beloning uit hoofde van hun (bestuurs-)functie.