Gertrudis Cultuurstichting

De Gertrudis Cultuurstichting organiseert concerten, lezingen

en educatieve projecten rondom het muzikale en materiële erfgoed

van de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. 

De Gertrudis Cultuur Stichting (GCS) is opgericht op 2 november 2007 en is gevestigd te Bergen op Zoom. De stichting heeft ten doel het bevorderen van  onderzoek naar en verspreiding van kennis over het muzikale en materiele (kerkelijk) erfgoed, aanwezig in de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom.  Alle handelingen die bevorderlijk zijn om bovenstaande te realiseren vallen hieronder, inclusief het behoud en gebruik. Meer concreet kan daarbij gedacht worden aan het organiseren van lezingen, concerten, tentoonstellingen en educatieve projecten rondom het (kerkelijk) erfgoed van/in  Gertrudiskerk, het bevorderen van muziekhistorisch onderzoek voor de uitvoeringspraktijk in de kerk en kunsthistorisch onderzoek naar het in de kerk aanwezige kunstbezit.  Zo nodig behoort het in eigendom verwerven dan wel in bruikleen verkrijgen van kerkelijk erfgoed, om het daarmee te behouden, tot de mogelijkheden.

In de kerk vinden wisselende exposities plaats en er is een permanente tentoonstelling van kerkschatten met kunstvoorwerpen uit de rooms-katholieke, lutherse en protestantse traditie. Het interieur herbergt grafmonumenten, schilderijen, een grote collectie Vlaams houtsnijwerk vanaf de 17e eeuw en drie monumentale historische orgels, waaronder het beroemde Ibach-orgel.

De Gertrudis Cultuurstichting ondersteunt mede de verwerving, instandhouding en restauratie van de orgels en andere voortbrengselen van ambacht en kunst die daar in gebruik zijn.
Rondom het muzikale en materiële erfgoed organiseert de Gertrudis Cultuurstichting concerten, lezingen en educatieve projecten, zoals symposia, demonstraties en rondleidingen. De stichting bevordert muziekhistorisch onderzoek ten behoeve van de uitvoeringspraktijk ter plaatse en kunsthistorisch onderzoek om kennis te verwerven omtrent het aanwezige kunstbezit en de vervaardigers daarvan. Er wordt gestreefd naar een dagelijkse openstelling van het kerkgebouw, ook in de winterperiode, en het tot stand komen van aanvullende bezoekersdocumentatie op het gebied van de architectuur, het kerkelijk en kunsthistorisch erfgoed en het immateriële erfgoed van rituelen en symboliek, en natuurlijk de muzikale tradities.
De bestuursleden en adviseurs van de stichting hebben een professionele achtergrond op het gebied van kunst, cultuur en bestuur. Zij werken op allerlei niveaus samen met een groot aantal andere organisaties binnen en buiten de stad, zoals de Gemeente Bergen op Zoom, de Lievevrouweparochie, de Stichting Restauratie en de Vrienden van het Ibach-orgel, de Geschiedkundige Kring en de School voor Geschiedenis, Hortus Musicus Religiosus, concertorganisatie Brabants Volkoren, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Brabant, de Stichting Bezichtiging Monumenten, de Stadsbeiaardier, de werkgroepen voor orgelconcerten en zaterdagmiddagrecitals, het West-Brabants Archief en het Cultuurbedrijf.

RSIN nummer: 8186.37.481

Bestuurssamenstelling:

K.H.G.J. Damveld, voorzitter

J.M.A. van Rijn, secretaris / penningmeester

J.J.C. Suijkerbuijk

J.H.F. Bos

Adviseurs: H. Smout en J. den Engelsman

Beloningsbeleid: De bestuurders en adviseurs genieten geen beloning uit hoofde van hun (bestuurs-)functie.